ст2

Випалювання сухої рослинності має згубний вплив на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини.

Крім того, можливе неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та розташовані поруч споруди.

До складу продуктів горіння входять чадний газ, важкі метали, канцерогенні сполуки. з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин, канцерогенні речовини, що можуть викликати мутації на клітинному рівні. Це виникає через те, що разом з листям горить і сміття: пластик, гума, поліетилен. Під час тління листя без доступу повітря виділяється бензапірен, який віднесений до найбільш небезпечних канцерогенів, що викликають рак.

Зокрема, ці речовини викликають подразнення та опіки дихальних шляхів, підвищення рівня цукру в крові, діють на вуглеводний обмін, спричинюють головний біль, викликають втомленість, можуть стати причиною виникнення онкологічних захворювань, які викликають захворювання дихальних шляхів, знижують імунітет людини і посилюють негативний перебіг хронічних захворювань. Це особливо небезпечно у період пандемії COVID-19, коли кожному з нас потрібно мати сили та імунітет для протистояння вірусу, який спричиняє розвиток та загострення саме респіраторних хвороб у людини.

Наголошуємо!!!

Передбачена адміністративна відповідальність згідно ст.77-1 КУпАП у вигляді штрафу:

- за спалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно – болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках:

- на громадян від 3060 до 6120 грн.;

- на посадових осіб – від 15300 до 21420 грн.;

- ті самі дії, вчинені в межах території та об'єктів природно – заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу;

- на громадян від 6120 до 12240 грн.;

- на посадових осіб – від 21420 до 30600 грн.

Крім того, згідно зі ст. 245 ККУ «Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу» порушник може нести і кримінальну відповідальність.

Якщо дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

 У зв’язку з вищевикладеним, Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати залишки рослинності та суху траву, не провокувати виникнення пожеж, котрі можуть завдати чимало шкоди людям та довкіллю.

ст3

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    рішенням ІІ пленарного

                                                                    засідання четвертої

                                                                    (позачергової) сесії

                                                                    Коростишівської міської ради

                                                                    VIIІ скликання

                                                                     від 29.12.2020 року №19

ВИТЯГ ІЗ РЕГЛАМЕНТУ

роботи Коростишівської міської ради

VIIІ скликання

РОЗДІЛ ХVІІI.ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

Стаття 86. Загальні положення

1. Ці положення встановлюють особливості проведення пленарних засідань Коростишівської міської ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання) на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), а також основні вимоги до організації такого засідання, врахування та затвердження його результатів.

2. Даний Порядок розроблений відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і є механізмом реалізації законних прав мешканців територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні, що враховує їх законні інтереси, права та обов’язки на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

3. Пленарні засідання Коростишівської міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференцій (дистанційне засідання) стосовно питань:

- невідкладного внесення змін до місцевого бюджету;

- невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій;

- реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами;

- процедурних питань, пов'язаних з такими обставинами.

1.4. Пленарні засідання Коростишівської міської ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), не можуть проводитися стосовно питань, що потребують таємного голосування.

Стаття 87. Порядок організації

1. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання Коростишівської міської ради.

2. Рішення про дистанційне засідання розміщується на веб-сайті Коростишівської міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів, що виносяться на розгляд засідання, з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

3. Коростишівський міський голова приймає рішення про скликання дистанційного засідання сесії ради, час та спосіб його проведення, вносить пропозиції та формує порядок денний дистанційного засідання і головує на дистанційних засіданнях Коростишівської міської ради.

4. Перед кожним дистанційним засіданням формується список осіб, що братимуть участь у засіданні, із зазначенням їх актуальних контактних телефонів та офіційних адрес електронної пошти.

5. Дистанційне засідання Коростишівської міської ради є повноважним з моменту підтвердження ідентифікації всіх осіб, що беруть в ньому участь, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 88.Порядок проведення

1. Використовувані в дистанційному засіданні сесії ради технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та/або звуку. Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

2. Хід і результати дистанційного засідання сесії ради обов’язково фіксуються за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відеозапису. Запис дистанційного засідання та його носій є невід’ємною частиною протоколу засідання.

3. У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють проведення дистанційного засідання сесії ради, в ньому оголошується перерва з метою їх усунення та відновлення роботи.

4. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні сесії ради та голосує на ньому, здійснюється особою, що головує на дистанційному засіданні.

5. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні сесії ради, а також надсилання матеріалів засідання, здійснюється виключно з урахуванням інформації, вказаної в п. 4 ст. 87 цього Регламенту.

Стаття 89.Порядок прийняття рішень

1. Рішення ради приймається на її дистанційному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради поіменним голосуванням. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

2. Обговорення може здійснюватися в обмежених часових рамках, що встановлюються особою, що головує під час дистанційного засідання.

3. Голосування на дистанційному засіданні сесії ради проходить в алфавітному порядку прізвищ кожним депутатом, після оголошення початку голосування та прізвища депутата.

4. Голосування на дистанційному засіданні сесії ради, здійснюється депутатами ради особисто, після їх ідентифікації.

5. Ведення протоколу та фіксація результатів поіменного голосування здійснюється секретарем Коростишівської міської ради, що перебуває в одному приміщенні з особою, що веде дистанційне засідання сесії ради. Секретар Коростишівської міської ради є відповідальним за підрахунок голосів, ведення протоколу засідання та фіксацію результатів поіменного голосування.

6. Акти Коростишівської міської ради, що прийняті на дистанційному засіданні сесії ради, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення. Підписання та оприлюднення прийнятих на дистанційному засіданні рішень ради здійснюється не пізніше 24 годин від моменту завершення засідання.

Стаття 90.Прикінцеві положення

5.1. На проекти рішень та рішення Коростишівської міської ради, що прийняті на дистанційному засіданні сесії ради, не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частини 3 статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

 5.2. Питання щодо проведення дистанційного засідання сесії ради, не врегульовані цим Регламентом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Незабаром поминальні дні. Прийнято прибирати та прикрашати могили вінками та квітами. Останні роки популярними стали штучні квіти, виготовлені з пластику. Нажаль немає жодного безпечного методу їх утилізації. Кожна квіточка на вінку складається із кількох деталей, які виготовляються з різного виду пластику. Він, зазвичай, не маркований. Через це його неможливо розсортувати для переробки. Пластик, з якого зроблені квіти, розкладається понад сто років. Крім того, під впливом сонячного світла та під час розкладання, він виділяє канцерогени, які небезпечні для здоров'я людей та довкілля. Захоронення або спалювання штучних квітів – несе непоправну шкоду. При спалюванні в атмосферне повітря виділяється велика кількість діоксинів, тобто хлорованих вуглеводів, що є надзвичайно канцерогенними, як наслідок зниження імунітету, погіршення здоровя у людей, виникнення онкологічних захворювань.

У багатьох європейських країнах під загрозою великих штрафів заборонено приносити подібні предмети на кладовище. Дозволені тільки живі квіти та віночки з них.

Звернемось за альтернативою до попередніх поколінь і створюємо нові екологічні традиції.

Раніше масово садили барвінок, безсмертник, який покривав  могилу суцільним шаром, нарциси, іриси. Не пожалкуйте часу, підберіть такі насадження, що будуть цвісти цілу весну та літо. Також гарним вшануванням будуть сухоцвіти, рослини у вазонах та живі квіти.

Будьте відповідальними до себе, близьких та довкілля! Відмовтесь від штучних квітів, зберігайте світлу пам’ять про померлих піклуючись про майбутні покоління, обирайте живі квіти та рослини.

 

 ст1

Управління Центру надання адміністративних послуг Коростишівської міської ради (далі – Управління ЦНАП) інформує, що у приміщенні Управління ЦНАП буде проводитися прийом громадян працівниками Комунального підприємства «Коростишівське архітектурно – планувальне бюро» Коростишівської міської ради.

До Комунального підприємства «Коростишівське архітектурно – планувальне бюро» Коростишівської міської ради мешканці громади можуть звернутися за послугами:

ü    проведення інвентаризації об’єкта нерухомого майна;

ü    акта про знесення будівель та споруд;

ü    ескіз намірів забудови земельної ділянки;

ü    висновок щодо технічної можливості поділу нерухомого майна:

ü    підготовка Повідомлення про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт;

ü    підготовка Декларації про готовність об’єкта до експлуатації;

ü    виготовлення ситуаційного плану в масштабі1:500 з прив’язкою до твердих контурів;

А також, для виготовлення довідок:

  1. про торгову площу;
  2. про можливість поділу об’єкта нерухомого майна;
  3. про відсутність забудови на земельній ділянці;
  4. перерахунок часток об’єкта нерухомого майна;
  5. про відсоток готовності об’єкта нерухомого майна;
  6. про інвентаризаційну вартість;  
  7. про зміну «статусу» квартири на будинок садибного типу.

Спеціаліст підприємства чекатиме вас щоп’ятниці в Управлінні ЦНАП з 8.00 до 13.00 год за адресою вул. Соборна площа, 18, м.Коростишів.

Керуючись рішеннями сесії Коростишівської міської  ради Житомирської області  від 08.09.2020 р. № 1114 «Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростишівської міської ради»» та№ 1115 «Про затвердження Порядків проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівника та педагогічних  працівників комунальної  установи  «Центр професійного розвитку  педагогічних   працівників Коростишівської міської ради»», на виконання наказу директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростишівської міської ради» оголошується  конкурс на заміщення вакантної посади   психолога комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростишівської міської ради»:

 

1. Найменування і місцезнаходження установи:

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростишівської міської ради» ( далі - КУ «ЦПРПП КМР»).

Адреса:12501, Житомирська область,  м.Коростишів, вул. Дарбіняна, 10.

 2. Найменування посади:

Психолог комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростишівської міської ради».

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2012 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду психолога комунальної установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростишівської міської ради»:

Посаду психолога КУ «ЦПРПП КМР» може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту відповідного напрямку підготовки ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростишівської міської ради».

4. Перелік документів, що подаються до конкурсної комісії:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – Претендент), особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) подає до конкурсної комісії у визначений строк такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію;

- копію диплома про освіту;

- копію паспорта, ідентифікаційного номера;

- попередження про спеціальні обмеження;

- дві фотографії розміром 6*4;

- копії трудової книжки.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5. Терміни та місце подання документів для участі у конкурсі:

Строк подання документів для участі у конкурсному відборі становить 20 днів з дня оприлюднення оголошення.

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Яцко Олена Петрівна, 5-01-06,097 877 34 87

e-mail:cprppkoros.mr@gmail.com

Через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19 більшість українських шкіл перейшли на форму дистанційного навчання. В навчальних закладах загальної середньої освіти уроки проводяться із залученням нових технологій та програм. Відділом освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради було створено відео ролики про роботу навчальних закладів в умовах пандемії: 

https://www.youtube.com/watch?v=klkDLPAa8bo

https://www.youtube.com/watch?v=mb7ME4dlqrY

дистанційка