Проведення дистанційних пленарних засідань

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    рішенням ІІ пленарного

                                                                    засідання четвертої

                                                                    (позачергової) сесії

                                                                    Коростишівської міської ради

                                                                    VIIІ скликання

                                                                     від 29.12.2020 року №19

ВИТЯГ ІЗ РЕГЛАМЕНТУ

роботи Коростишівської міської ради

VIIІ скликання

РОЗДІЛ ХVІІI.ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

Стаття 86. Загальні положення

1. Ці положення встановлюють особливості проведення пленарних засідань Коростишівської міської ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання) на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), а також основні вимоги до організації такого засідання, врахування та затвердження його результатів.

2. Даний Порядок розроблений відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і є механізмом реалізації законних прав мешканців територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні, що враховує їх законні інтереси, права та обов’язки на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

3. Пленарні засідання Коростишівської міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференцій (дистанційне засідання) стосовно питань:

- невідкладного внесення змін до місцевого бюджету;

- невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій;

- реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами;

- процедурних питань, пов'язаних з такими обставинами.

1.4. Пленарні засідання Коростишівської міської ради в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), не можуть проводитися стосовно питань, що потребують таємного голосування.

Стаття 87. Порядок організації

1. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання Коростишівської міської ради.

2. Рішення про дистанційне засідання розміщується на веб-сайті Коростишівської міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів, що виносяться на розгляд засідання, з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

3. Коростишівський міський голова приймає рішення про скликання дистанційного засідання сесії ради, час та спосіб його проведення, вносить пропозиції та формує порядок денний дистанційного засідання і головує на дистанційних засіданнях Коростишівської міської ради.

4. Перед кожним дистанційним засіданням формується список осіб, що братимуть участь у засіданні, із зазначенням їх актуальних контактних телефонів та офіційних адрес електронної пошти.

5. Дистанційне засідання Коростишівської міської ради є повноважним з моменту підтвердження ідентифікації всіх осіб, що беруть в ньому участь, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 88.Порядок проведення

1. Використовувані в дистанційному засіданні сесії ради технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та/або звуку. Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

2. Хід і результати дистанційного засідання сесії ради обов’язково фіксуються за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відеозапису. Запис дистанційного засідання та його носій є невід’ємною частиною протоколу засідання.

3. У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють проведення дистанційного засідання сесії ради, в ньому оголошується перерва з метою їх усунення та відновлення роботи.

4. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні сесії ради та голосує на ньому, здійснюється особою, що головує на дистанційному засіданні.

5. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні сесії ради, а також надсилання матеріалів засідання, здійснюється виключно з урахуванням інформації, вказаної в п. 4 ст. 87 цього Регламенту.

Стаття 89.Порядок прийняття рішень

1. Рішення ради приймається на її дистанційному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради поіменним голосуванням. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

2. Обговорення може здійснюватися в обмежених часових рамках, що встановлюються особою, що головує під час дистанційного засідання.

3. Голосування на дистанційному засіданні сесії ради проходить в алфавітному порядку прізвищ кожним депутатом, після оголошення початку голосування та прізвища депутата.

4. Голосування на дистанційному засіданні сесії ради, здійснюється депутатами ради особисто, після їх ідентифікації.

5. Ведення протоколу та фіксація результатів поіменного голосування здійснюється секретарем Коростишівської міської ради, що перебуває в одному приміщенні з особою, що веде дистанційне засідання сесії ради. Секретар Коростишівської міської ради є відповідальним за підрахунок голосів, ведення протоколу засідання та фіксацію результатів поіменного голосування.

6. Акти Коростишівської міської ради, що прийняті на дистанційному засіданні сесії ради, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення. Підписання та оприлюднення прийнятих на дистанційному засіданні рішень ради здійснюється не пізніше 24 годин від моменту завершення засідання.

Стаття 90.Прикінцеві положення

5.1. На проекти рішень та рішення Коростишівської міської ради, що прийняті на дистанційному засіданні сесії ради, не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частини 3 статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

 5.2. Питання щодо проведення дистанційного засідання сесії ради, не врегульовані цим Регламентом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.