Довідка про консультації у процесі проведення стратегічної екологічної оцінки генеральних планів сіл Теснівка, Бобрик Житомирської області

№ з/п Уповноважений орган Редакція частини проекту /Звіту про СЕО, до якої висловлено зауваження (пропозицію) Зауваження/ пропозиція Спосіб врахування (повністю враховано, частково враховано або обґрунтовано відхилено) Обґрунтування*  

ДО ПРОЕКТУ ЗВІТУ ПРО СЕО

 
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації Звіт про СЕО
Ред.1
Розробити та здійснювати заходи щодо моніторингу навколишнього природного середовища наслідків виконання документів державного планування ГП. Враховано повністю Розділ 9 Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  
5 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Звіт про СЕО
Ред.1
Відсутні зауваження та пропозиції  

ДО ПРОЕКТУ ДДП

3 Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Забезпечити дотримання меж зони санітарної охорони для існуючих та проектованих джерел водопостачання (споруди водозабору поверхневих вод, артезіанські свердловини, колодязі) та основних водоохоронних i санітарних заходів на території зони санітарної охорони (дотримання меж першого поясу зони санітарної охорони для захищених ґрунтів - 30,0 м та для недостатньо захищених - 50,0 м) відповідно до вимог ДБH B.2.5.-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» Враховано

В розділі 3.11. Інженерне забезпечення та розміщення магістральних інженерних мереж, споруд, а зокрема 3.11.1. Водопостачання зазначено: Вода за хімічним та бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Біля свердловин передбачаються зони санітарної охорони, першого, другого та третього поясу (ДБН В.2.5-74:2013 р.15).

Зона першого поясу, радіусом 30 м, огороджується парканом з металевої сітки висотою 2,0 м та смугою зелених насаджень (ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013).

Проектом передбачаються заходи для захисту території першого поясу від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне планування та інше).

 
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Прийняття рішення щодо влаштування систем централізованого водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби населених пунктів згідно з ДБН B.2.5.-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», ДБН B.2.5.-64:2012 «Внутрішній трубопровід та каналізація», ДБН B.2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських i сільських поселень», пунктом 8.17 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» з дотримання меж зони санітарної охорони для централізованої системи водопостачання та основних водоохоронних i санітарних заходів на територій 3CO. Враховано

В розділі 3.11. Інженерне забезпечення та розміщення магістральних інженерних мереж, споруд, а зокрема 3.11.1. Водопостачання зазначено: На час складання генерального плану в межах населеного пункту централізована система водопостачання, яка забезпечує потреби у воді жителів садибної забудови відсутня. Населення садибної забудови користується шахтними та трубчастими колодязями. Виробничі підприємства мають окремі локальні системи водопостачання для забезпечення власних виробничих і протипожежних потреб.

На проектний етап містобудівною документацією передбачається централізована система водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби з введенням водопроводу в кожну будівлю.

Згідно з вимогами п.п. 6.2, 6.3 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

 
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Забезпечити проведення очищення господарсько - побутових та дощових стоків в населених пунктах на очисних спорудах з організацією відведення, скиду a6o вивезення очищених стічних вод відповідно до вимог чинного законодавства Враховано

В розділі 3.11. Інженерне забезпечення та розміщення магістральних інженерних мереж, споруд, а зокрема 3.11.3. Каналізування зазначено: На даний час централізована господарсько-побутовою каналізацією в селі відсутня. Населення житлової забудови користується дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами.

Згідно з завданням на проектування, при забудові передбачається централізована мережа господарсько-побутової каналізації для громадської та виробничої забудови, з відведенням стоків на проектні очисні споруди господарсько-побутової каналізації села, з подальшим скиданням до відкритої водойми згідно з вимогами

п. 11.1.14 ДБН В.2.2-12 2019. Для житлової забудови передбачається влаштування локальних очисних споруд на кожній ділянці і фільтруючих колодязів.

 
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Забезпечити екологічну та санітарну безпеку збирання, сортування, утилізації чи деструкції, захоронення ycix видів відходів, що будуть утворюватися на територій населених пунктів с. Теснівка, с. Бобрик Коростишівської міської ради Коростишівського району (ст. ст. 17, 33 Закону України «Про відходи», ст. 46 Закону України «Про охорону земель») Враховано В розділі 3.11. Інженерне забезпечення та розміщення магістральних інженерних мереж, споруд, а зокрема 3.11.7. Санітарне очищення зазначено: Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.  
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Здійснити закриття та рекультивацію стихійних сміттєзвалищ Враховано

Стихійні сміттєзвалища відсутні.

Також в розділі 3.13 Охорона ґрунтів зазначено:

         ліквідація несанкціонованих звалищ сміття.

 
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Розробити землевпорядну документацію щодо встановлення меж прибережно-захисних смуг водних об’єктів у межах населених пунктів. Враховано

В розділі 3.13. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів зазначено: Проектні рішення генерального плану передбачають проведення комплексу заходів організаційного, правового, економічного і виховного впливу, які сприятимуть формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання, а саме:

         розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг в натурі (на місцевості) на території села та дотримання режиму господарської діяльності в них;

 
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Дотримуватися режиму водоохоронних зон. Враховано

В розділі 3.13. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів зазначено:

         організація прибережних захисних смуг в межах водоохоронних зон вздовж ставків та їх озеленення;

 
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Здійснити регулювання русел річок, за необхідності, розчищення та берегоукріплення існуючих ставків та струмків, днопоглиблення, провести благоустрій захисних смуг. Враховано

3.12. Інженерне підготовлення та захист територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих стічних вод зазначено:

Проектним рішенням передбачається виконати наступні заходи:

         берегоукріплення;

         розчищення русла річки;

         заходи з поглиблення дна водойми;

         благоустрій прибережної захисної смуги.

 
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Дотримуватися режиму прибережної захисної смуги річки Свинолужка. Враховано Прибережно-захисна смуга встановлена в розмірі 25 м. Режим її дотримання прописано в пояснювальній записці розділ 3.13.  
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Вжити заходів щодо захисту та недопущення подальшої деградації ґрунтів. Враховано В розділі 3.13 пояснювальної записки надано перелік заходів для охорони та збереження родючості ґрунтів.  
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Облаштувати на ділянках біля житлової забудови уздовж доріг захисні екрани та/або створити двоярусні смуги зелених насаджень. Не враховано В межах населених пунктів відсутні категорійні дороги, які вимагали б встановлення захисних екранів, або зелених смуг. Рух вантажного та транзитного транспорту мінімальний, індивідуальний транспорт також не сильно навантажуватиме житлові квартали  
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Враховуючи, що умови утримання та впорядкування кладовищ в селах Бобрик, Теснівка не відповідають санітарним вимогам, а також, що частина територій житлового фонду потрапляє в СЗЗ кладовищ, необхідно здійснити заходи із їхнього закриття. До закінчення кладовищного періоду забезпечити постійний моніторинг впливу кладовищ на ґрунти та ґрунтові води. Враховано Відповідно до рішень генеральних планів, території кладовищ, які не відповідають санітарним нормам передбачити під закриття, з виділенням нових територій на відстані санітарного розриву.  
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Прийняття рішення щодо створення нових кладовищ на відстані санітарного розриву. Враховано Рішення щодо виділення нових територій, під розміщення кладовищ, може бути прийнято лише при більш детальному вивченні території громади, та визначенні вільних ділянок, які розташовані на відстані санітарного розриву і матимуть зручне транспортне сполучення  
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Провести інвентаризацію зелених насаджень на територій населених пунктів та вжити заходів щодо збереження існуючих зелених насаджень i забезпечити збільшення площ озеленення на територій сіл відповідно до пропозицій запропонованих у Звітах. Враховано частково Інвентаризація зелених насаджень може бути проведена землевпорядною документацією, генеральними планами передбачено збереження існуючих зелених насаджень та виділення нових територій для влаштування зелених зон  
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації ДДП Здійснити прийняття рішень про організацію нових територій, об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні на територій населених пунктів, внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну a6o наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом (стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закон України «Про природно-заповідний фонд України» Враховано В межах с. Теснівка, Бобрик виділення територій під організацію нових об’єктів природо-заповідного фонду не передбачено.  
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

ДДП

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі - Закон) проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подає замовник (на паперових носіях та в електронному вигляді) до Міндовкілля та МОЗ. Проте, надіслано лише:

с. Теснівка - генеральний план (том 1; розділ «Охорона навколишнього природного середовища»; чорно-білі зменшені копії окремих графічних матеріалів);

с. Бобрик - план зонування території та розділ генерального плану «Охорона навколишнього природного середовища»; чорно-білі зменшені копії окремих графічних матеріалів генерального плану.

Зазначене не дозволяє оцінити наслідки виконання поданих генеральних планів та планів зонування території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, та не відповідає вимогам Закону.

Не враховано Лист від 20.11.2020року за №25/5-21/10026-20 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не враховано в зв’язку з поданням повного пакету документів. 11.11.2020року звіт та містобудівна документація в повному обсязі в паперовому та електронному форматі направлено Укрпоштою.