Довідка про громадське обговорення до Генеральних планів та планів зонування на населені пункти Теснівка, Бобрик Коростишівської міської ради Житомирської області

У процесі стратегічної екологічної оцінки проекту у громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації .

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 року, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 року встановлено, що:

1.Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної екологічної оцінки-«Розділу охорона природного середовища» генерального плану сіл  Теснівка, Бобрик Коростишівської міської ради:

1.11 Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень заявник подав   заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки-«Розділу охорона навколишнього природного середовища» генеральних планів (на паперових носіях та в електронному вигляді) до управління екології та природних ресурсів ОДА, управління охорони здоров’я Житомирської ОДА та розміщена   на веб-сайті Коростишівської міської ради 04.11.2020року  та Коростишівській газеті  06.12.2019 і газеті Субота від 04.12.2019. Громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки розпочато 06.12.2019 року та завершено 21.12. 2019року.

1.2.Протягом строку громадського обговорення до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки-«Розділу охорона навколишнього природного середовища» зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист з пропозиціями від управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА від 16.12.2019року за №3762/3-3/1-4-2790.

2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку розділ «Охорона навколишнього природного середовища» до генерального плану сіл Теснівка, Бобрик Коростишівської міської ради  Житомирської області надані на розгляд громадськості, розміщувались на офіційному веб-сайт Коростишівської міської ради 06.11.2020р., Коростишівській газеті 06.11.2020 в газеті Субота 11.11.2020 та направлені (електронному та паперових носіях) в управління охорони здоров’я 04.11.2020р., управління екології та природних ресурсів 10.11.2020р., також у Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство енергетики та захисту довкілля України 10.11.2020 відправлено посилку з повним пакетом документів ДДП в електронному та паперових носіях.

2.1. До звіту про стратегічну екологічну оцінку- розділ «Охорона навколишнього природного середовища»  генерального плану сіл Теснівка, Бобрик пропозицій не надходило від громадськості.

2.2. До звіту про стратегічну оцінку –«Розділ Охорона навколишнього природного середовища» генерального плану сіл  Теснівка, Бобрик Коростишіваської міської ради надійшов лист з пропозиціями від управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА № 4786/4-3/3-4-2413 від 03.12.2020р. та лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №25/5-21/10026-20 від 20.11.2020.

Громадське обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування) розпочато 06 листопада 2020 року та завершено 06 грудня 2020 року.

При проведенні громадських слухань пропозиції та зауваження громадськості не надходили. Протокол громадських слухань  по  Коростишівській міській раді с.Теснівка, Бобрик протокол №7 від 05.02.2019року.