Для більш ефективного використання коштів місцевого бюджету, керуючись Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», ст.ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 76, 77 Бюджетного кодексу України, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської міської ради (додається).

2. Фінансово-господарському відділу Коростишівської міської ради (Яковенко Є.П.) - проводити фінансування видатків відповідно до Положення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та комунальної власності (Соболівський А.М.).

Міський голова                                                                     І.М.Кохан

                Додаток

до рішення тридцять восьмої сесії             сьомого скликання Коростишівської міської ради  

від «__» ______2017року № ____

Положення

про порядок використання

фонду депутата Коростишівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської міської ради (далі Положення), розроблене з метою упорядкування виділення коштів:

1.1.1. громадянам та їх об’єднанням коштів на реалізацію програм, ініціатив, виконання заходів, що мають суспільне значення;

1.1.2. виплати адресної матеріальної допомоги громадянам, які її потребують і проживають на території Коростишівської міської ради;

1.1.3. для вирішення нагальних потреб територіальної громади, соціально-економічного розвитку громади тощо.

1.2. Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади виділення коштів та надання адресної матеріальної допомоги. 

2. Джерела фінансування

2.1.Фонд депутата міської ради утворюється за рахунок коштів міського бюджету.

2.2.Загальна сума фонду та його розмір у розрахунку на кожного депутата визначається щорічно при перевиконанні міського бюджету в сумі 25 % від перевиконня планів дохідної частини за результатами відповідно кварталу поточного бюджетного року.

2.3. Фінансування фонду може здійснюватися також за рахунок коштів інших бюджетів та позабюджетних джерел. 

3. Порядок надання

3.1. Фінансування виплат з фонду здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, головним розпорядником яких є Коростишівська міська рада.

3.2. Підставою для виділення коштів громадянам та їх об’єднанням на реалізацію програм, ініціатив, виконання заходів, що мають суспільне значення є:

3.2.1. звернення громадян та їх об’єднань, у разі надання документів, які підтверджують розмір витрат на реалізацію програм, ініціатив, виконання заходів, що мають суспільне значення.

3.2.2. для отримання коштів депутат звертається з відповідним зверненням до фінансово-господарського відділу Коростишівської міської ради, яке готує відповідний проект розпорядження голови міської ради про фінансування видатків в межах бюджетних асигнувань, за відповідною програмою.

3.2.3. необхідність надання підтвердних документів та їх перелік визначається окремо у кожному випадку фінансово-господарським відділом Коростишівської міської ради відповідно до суті звернення.

3.3. Підставою для виділення  адресної матеріальної допомоги, яка є одним з видів соціальної допомоги, є:

3.3.1 звернення малозабезпечених громадян та тих, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин, в тому числі тривалого часу хвороби.

3.3.2. для отримання допомоги, громадянин подає на ім’я депутата міської ради заяву, в якій вказує обставини, що спонукали його до звернення за грошовою допомогою.

До заяви додаються такі документи:

         - копія паспорта (1, 2 стор. та відомості про останнє місце реєстрації постійного проживання);

         - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ;

         - для пенсіонерів, інвалідів, учасників бойових дій – копія посвідчення;

         - довідка відповідних медичних закладів та інших органів, що засвідчує гостру потребу в наданні такої допомоги;

         - погодження на обробку персональних даних;

         - інші підтверджуючі документи.

 3.3.3.  на підставі отриманих документів, депутат міської ради оформляє висновок про надання адресної матеріальної допомоги заявнику (зразок додається). З висновком та підтверджуючими документами для отримання коштів депутат звертається до фінансово-господарського відділу Коростишівської міської ради, який готує відповідний проект розпорядження голови міської ради про виділення адресної матеріальної допомоги.

3.3.4. адресна матеріальна допомога надається відповідно до загальних положень не більше ніж один раз на рік одному заявнику та не може бути надана одній особі від двох і більше депутатів. Розмір адресної допомоги, визначається депутатом Коростишівської міської ради, виходячи з обставин, які склалися, враховуючи розмір фонду закріплений за відповідним депутатом та в межах передбачених Положенням «Про порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та незахищеним верствам населення Коростишівської міської ради, які опинилися в складаних життєвих обставинах» затвердженого виконавчим комітетом Коростишівської міської ради від 07.04.2017 року № 88.

3.3.5. фінансово-господарський відділ міської ради, на підставі розпорядження міського голови, виплачує заявнику суму коштів при пред’явленні ним документів, що посвідчує особу: паспорта та ідентифікаційного номеру. Видача коштів заявнику оформлюється видатковим касовим ордером. Встановити, що у випадку неотримання адресної грошової допомоги до закінчення бюджетного року, заявник втрачає право на її отримання.

3.4. Депутати мають право використовувати свій фонд для вирішення нагальних потреб територіальної громади, соціально-економічного розвитку громади тощо.

3.4.1. для отримання коштів депутат звертається з відповідним зверненням до фінансово-господарського відділу Коростишівської міської ради, яке готує відповідний проект розпорядження голови міської ради про фінансування видатків в межах бюджетних асигнувань, за відповідною програмою.

3.4.2. необхідність надання підтвердних документів та їх перелік визначається окремо у кожному випадку фінансовим управлінням Коростишівської міської ради та головним розпорядником коштів відповідно до суті звернення.

 3.5.У випадку припинення повноважень депутатів міської ради сума коштів, не використаних колишніми депутатами міської ради, розподіляється пропорційно до кількості новообраних депутатів.

4. Порядок звітування про використані кошти

4.1. Облік коштів фонду депутата міської ради ведеться фінансово-господарським відділом міської ради і відображається у звітності передбаченої наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»» в розрізі по КПКВК.

4.2. Висновки депутатів міської ради разом з первинними документами, звернення громадян та їх об’єднань, з документами, які підтверджують розмір витрат на реалізацію програм, ініціатив, виконання заходів, що мають суспільне значення, зберігаються у фінансовому управлінні міської ради.

5. Заключні положення

5.1.Контроль за використанням коштів фонду депутата міської ради та їх пропорційним розподіленням здійснює постійна комісія міської ради з питань бюджету та комунальної власності міської ради.

Секретар міської ради                                                                   Н.М. Єсипчук

Додаток

до Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської міської ради

Міському голові  Кохану І.М.

депутата Коростишівської  міської ради

______________________________

ВИСНОВОК 

         Відповідно до Положення про порядок використання фонду депутата Коростишівської  міської ради, затвердженого рішенням ___ сесії 7 скликання від ________ 2017року  № ____, розглянувши матеріали (додаються) по справі гр._________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я,  по-батькові)

який проживає за адресою: __________________________________________

________________________________________________________________,

вважаю за необхідне надати гр. ________________________________________

адресну матеріальну допомогу  в розмірі  _________________ (_____) гривень.

                                                                                                                                                                                            

Депутат міської ради                 _____________                ___________________

                                                                                                              (підпис)                                                      (ініціали і прізвище)

«_____» ______________ 20___ року

Секретар міської ради                                                           Н.М.Єсипчук

Час проведення спільного засідання постійних комісій з питань бюджету та комунальної  власності, з питань  законності, правопорядку і прав людини, регламенту, депутатської етики і місцевого самоврядування та  запобігання корупції перенесено на 10.00 год. 31 липня 2017 року.

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати тридцять восьму сесію міської ради сьомого скликання 08 серпня 2017 року, о 10-ій годині, в сесійній залі міської ради.

На розгляд сесії внести питання:

 1. Про врегулювання земельних відносин на території міської ради згідно чинного законодавства.
 2. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
 3. Про затвердження документації із землеустрою.
 4. Про внесення змін до рішень Коростишівської міської ради.
 5.  Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою учасникам бойових дій по вул.Гвардійській в м.Коростишеві.

 1. Про затвердження Звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року.
 2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.
 3. Про укладання договорів оренди комунального майна без проведення конкурсу.
 4. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
 5. Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
 6. Про розгляд заяв ТОВ «ГЕД ХОЛДІНГЗ» та ТОВ «ВЕРТІКС-МОЛЛ».
 7. Про запровадження системи «Рада Голос» та внесення змін до регламенту роботи Коростишівської міської ради VІІ скликання.
 8. Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2017 рік.
 9. Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради.
 10. Про затвердження рішень виконавчого комітету Коростишівської міської ради прийнятих в міжсесійний період.
 11. Про проведення оптимізації закладів охорони здоров’я на території населених пунктів Коростишівської міської ради.

На сесію запросити депутатів обласної, районної рад, закріплених за населеними пунктами міської ради; голову районної ради; голову районної державної адміністрації; начальників Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області; керівників підприємств міської комунальної власності, структурних підрозділів міської ради; представників засобів масової інформації.

Міський голова                                                                                                 І.М. Кохан 

 

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відзначення та вшанування осіб, які внесли значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади міста, збагачення національної духовної спадщини, за благодійну, гуманітарну, наукову і громадську діяльність, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань законності і прав людини, регламенту, депутатської етики і місцевого самоврядування та запобігання корупції, міська рада вирішила:

         1. Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин міста Коростишева» в новій редакції (додаток 1).

         2. Утворити на термін повноважень міської ради сьомого скликання та затвердити Експертну раду з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростишева» (додаток 2).

         3. Вважати такими, що втратило чинність рішення чотирнадцятої сесії Коростишівської міської ради двадцять третього скликання від 26 квітня 2000 р. “Про Положення про звання “Почесний громадянин міста Коростишева”.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ю.М. Денисовця та постійну депутатську комісію з питань законності і прав людини, регламенту, депутатської етики і місцевого самоврядування та запобігання корупції.

З метою забезпечення якісної підготовки до тридцять восьмої сесії міської ради сьомого скликання, відбудеться 28 липня 2017 року о 17.00 год. спільне засідання постійних комісій з питань бюджету та комунальної  власності, з питань  законності, правопорядку і прав людини, регламенту, депутатської етики і місцевого самоврядування та  запобігання корупції в сесійній залі міської ради.

З метою підвищення рівня обізнаності про радіаційний фон навколишнього середовища населених пунктів України, Державним науково-технічним центром ядерної та радіаційної безпеки (ДНТ» ЯРБ) проводить інформаційний тур «Радіаційна розвідка містами України».

 24.07.17 даний захід буде проводитись в місті Коростишеві, шляхом вимірювання вмісту радіонуклідів у повітрі, продуктах харчування, рідинах, ґрунтах тощо. За бажанням громадських і волонтерських організацій, державних і приватних підприємств та їх представників, є можливість надання фахівцями ДНТЦ ЯРБ даних  по вимірюванню на безоплатній основі.
  Окрім того, планується ряд зустрічей з громад кістю, представниками органів місцевого самоврядування, бізнесу, тощо. Проводитимуться презентації із сфери ядерної та радіаційної безпеки

На виконання рішення виконавчого комітету Коростишівської міської ради від 18.07.2017 №190 «Про затвердження конкурсної документації та оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків в м. Коростишеві»,  оголошуємо конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків у м. Коростишеві.

 Найменування, місце знаходження організатора конкурсу:

 Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою Коростишівської міської ради,  12501, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Володимирська,  1.

 Прізвище, ім’я  та по батькові, посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: