Про порядок списання штрафних санкцій та пені

Головне управління ДПС у Житомирській області повідомляє, що відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначено порядок списання штрафних санкцій та пені, що залишились несплаченими на дату повної сплати податкового боргу за основним платежем протягом шести місяців та відстрочення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Так, відповідно до вимог Закону України № 1072-ІХ у разі погашення у повному обсязі грошовими коштами платниками податків протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України № 1072-ІХ суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.

Положення цього пункту не застосовується щодо:

великих платників податків, що відповідають критеріям, визначенимпідпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;

осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

осіб, щодо яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якимирозстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

банків, на які поширюються норми Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

Податковий борг платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень, може бути врегульований у такому порядку.

Сума податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та проценти за користування розстроченням/відстроченням), що обліковувалася за такими платниками податків станом на 01.12.2020 і залишилась непогашеною станом на дату надання відстрочення, може бути відстрочена до 29.12.2021. Відстрочення здійснюється контролюючим органом за місцем обліку платника податків - фізичної особи за його заявою.

Відстрочення може бути здійснено платникам, які станом на 01.12.2020 мали податковий борг за усіма податками і зборами, що визначені у ст.ст. 9, 10 Податкового кодексу України, загальна сума якого сукупно за усіма місцями обліку такого боргу не перевищує 6800,00 грн, і який залишився несплаченим станом на дату подання заяви до органу ДПС.

10721 

 

10722