Опитування суб’єктів підприємницької діяльності

У процесі розробки проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року важлива роль відводиться питанню довгострокового планування розвитку малого і середнього підприємництва (далі – МСП), як невід’ємної складової регіональної політики економічного розвитку.

Враховуючи вищевикладене Коростишівська міська рада просить суб’єктів підприємництва (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) долучитися до опитування та заповнити анкету розвитку сектору МСП (додається).

Анкета